COMPLIANCE CORPORATIU O RESPONSABILITAT PENAL DE L'EMPRESA

Des de la nova regulació del Codi Penal, en què és possible condemnar penalment una persona jurídica, s’han establert una sèrie de mecanismes de protecció per a empreses, així com a protocols i procediment, per assegurar-se que lempresa està complint correctament amb la legislació vigent. Aquests mecanismes i protocols s’anomenen Compliance Penal, i la seva realització permetria, en cas de cometre’s algun acte delictiu, l’eximent de l’empresa en la seva responsabilitat.

 

Llistat de serveis:

 

  • Responsabilitat de l’administrador
  • Avaluació de riscos penals de l’empresa
  • Configuració de protocols per a empleats
  • Seguiment i control dels riscos d’empresa
  • Blanqueig de capitals
  • LOPD

 

Tranquil·litat. Les empreses que tenen una gran quantitat de proveïdors externs tenen el gran risc que, contractar altres que incompleixen la normativa, genera un risc per a la pròpia empresa. Tenir un Informe de Compliance realitzat, és una assegurança de cara al futur, per evitar una eventual condemna penal, per al cas que se la imputés penalment.