DRET DEL ASSEGURAT I RESPONSABILITAT CIVIL

Tramitem via judicials reclamacions a qualsevol tipus de companyies asseguradores, així com assegurats, en el marc de la responsabilitat civil derivada dels danys que s’hagin produït per accidents de trànsit, danys en habitatges, negligències mèdiques, etc. .

 

Llistat de serveis:

 

  • Reclamacions a companyies de tota mena d’assegurances
  • Demandes reclamació imports assegurats
  • Negligències mèdiques
  • Accidents de trànsit

 

Seguretat, sens dubte. El dret de lassegurança és una matèria específica de la qual és imprescindible conèixer bé la legislació, per saber què, com, i quan es pot reclamar.