DRET IMMOBILIARI O URBANÍSTIC

Portem tota mena d’assumptes relacionats amb el món del Dret Immobiliari, així com la gestió judicial de procediments encaminats a la resolució de Contractes d’Arrendaments, Desnonaments per manca de pagament de les rendes, i altres contractes com els d’Arras i Compraventa, traspàs de locals de negoci, i altres que poden afectar les comunitats de propietaris (extinció de condomini, divisions horitzontals de finques, etc).

 

Llistat de serveis:

 • Contractes d’arrendaments urbans d’habitatge i local.
 • Demandes de Desnonaments per impagament de rendes, precari i extincions de termini legal, i contestació a la demanda.
 • Demandes judicials contra comuners de la Comunitat de Propietaris per impagament de quotes. I reclamació d’altres deutes de la Comunitat.
 • Protecció de l’inquilí afectat per vulnerabilitat social.
 • Contractes de Lloguer d’habitatge o local de negoci.
 • Contracte de traspàs de negoci.
 • Contractes de Compravenda i Arres.
 • Divisions horitzontals, expropiacions, extincions de condomini, terceries de domini…
 • Contractes de Permuta, Usufructo.
 • Accions de sanejament del comprador per vicis ocults.
 • Drets reals: sol·licitud judicial de servituds de pas, tempteig i retracte, usdefruit…
 • Adquisició de la propietat per usucapió.

 

La gestió d’assumptes immobiliaris pot semblar senzilla fins que les coses es compliquen. Us ajudarem a tramitar la gestió de tots els assumptes immobiliaris que us incumbeixin, per evitar o assegurar conflictes judicials.

ESPECIALITAT DESNONAMENTS:

Sol·liciteu-nos pressupost per al vostre cas concret o exposeu-nos els vostres dubtes, estarem encantats de contestar-los.

 

ACTUACIONS ADVOCAT:

 • Reclamació rendes i advertiment de l’immediat desallotjament.
 • Medir per intentar recuperar l’immoble extrajudicialment.
 • Interposició de la demanda.

Lliurament de les claus a la propietat. Sabrem la data designada judicialment per al desallotjament des de l’inici del procediment.

 

DOCUMENTACIÓ QUE NECESSITAREM:

La documentació ens la pot remetre via correu electrònic, via correu ordinari, lliurar-la directament al nostre despatx o sol·licitar-nos un missatger:

 • Contracte d’arrendament.
 • Fotocòpia de títol de propietat (escriptures de compravenda, herència, etc.)
 • Relació d’impagats: import i concepte (incloses despeses devolució, IBI, comunitat, subministraments, etc.)
 • Rebuts impagats: Rendes, subministraments, etc.
 • Notificacions prèvies, si escau.

A continuació revisarem la documentació i us enviarem un Pressupost personalitzat en el termini de

 

TIPS DE DESNONAMENT i PARTITS JUDICIALS:

 • Desahuci per falta de pagament de la renda o quantitats assimilades.
 • Desahuci per altres incompliments de les obligacions legals o contractuals.
 • Desahuci per activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites a l’habitatge.
 • Desahuci per manca de pagament de l’import de la fiança.
 • Desahuci per subarrendament o cessió inconsentits.
 • Desahuci per obres inconsentides.
 • Desahuci per no destinar l’habitatge a l’ús convingut.
 • Desahuci per extinció del termini legal o contractual.
 • Desahuci per precari.
  Etc.

Tramitem DESNONAMENTS a tots els partits judicials de la província de Barcelona Barcelona, etc.).