DRET DE FAMILIA

Els procediments derivats del Dret de Família sempre comporten una gestió especialment sensible i particular, per la qual cosa els podem ajudar a gestionar tot tipus d’assumptes derivats del divorci, reclamacions d’impagaments d’aliments, liquidacions del règim econòmic matrimonial, règim de visites amb els fills, etc.

 

Llistat de serveis:

  • Separacions, divorcis i nul·litats matrimonials
  • Modificacions de mesures definitives
  • Reclamacions per impagament de pensions
  • Mesures provisionals de divorci
  • Pactes en previsió de ruptura i capitulacions matrimonials
  • Reclamacions de règim de visites/guarda i custòdia
  • Parelles de fet

 

Confidencialitat, tracte personalitzat i proper són les nostres màximes en els assumptes relatius a dret de família. No dubteu a exposar-nos el vostre cas particular, i estarem a la vostra disposició en tot moment.