RECLAMACIONS DE DEUTES I INDEMNITZACIONS CIVILS

Els procediments derivats d’obres, indemnitzacions de danys i perjudicis, reclamacions de quantitat i altres de diverses en l’àmbit del Dret Civil, són també la nostra especialitat. Per això, diversos Gremis de la ciutat de Barcelona, ens confien les reclamacions dels agremiats, als quals prestem un servei extern d’assessorament sense compromís, per a la tramitació de procediments judicials en què es puguin trobar, o per evitar arribar als mateixos.

 

Llistat de serveis:

 

  • Reclamació de tota mena de deutes i factures impagades.
  • Reclamacions civils danys i perjudicis per incompliment contractual i similars.
  • Dret del Consum.
  • Reclamacions d’obres i instal·lacions.
  • Procediments monitoris de Comunitats de Propietaris.
  • Reclamació d’impagats.

 

Recuperació de deutes amb la màxima celeritat i transparència possible. Tractem bàsicament reclamacions d’instal·lacions, obres de construcció, reformes d’habitatges i cuines i banys, així com qualsevol reclamació relativa a Contractes de l’àmbit Civil, a la seva nul·litat, vigència i reclamacions diverses que puguin sorgir entre les parts signants.