DRET DE SUCCESSIONS

Ajudem les persones a planificar la destinació dels seus béns mitjançant la tramitació de testaments, així com la gestió posterior per als hereus a liquidar els béns del causant, o si escau tramitar via judicial si fos necessari , la reclamació de llegítima, així com qualsevol altre procediment afecte al Dret de Successions que pogués esdevenir.

 

Llistat de serveis:

  • Liquidacions d’herències
  • Reclamació de Legítima
  • Partició hereditària
  • Pactes successoris
  • Testments

 

Tenir la planificació o gestió de testaments controlada és imprescindible, i ajuda a evitar la gran majoria de conflictes que es donen actualment via judicial. A més, la tranquil·litat de portar l’assumpte a mans expertes ajuda a evitar conflictes familiars innecessaris, presents o futurs.