DRET BANCARI I FINANCER

Som especialistes acreditats a Dret bancari i financer, i hem tramitat des del 2009 multitud de procediments sobre diferents productes financers i clàusules abusives d’hipoteques. La nostra missió és que el client recuperi la totalitat de la seva inversió perduda, o bé el perjudici que li ha creat la inclusió de diferents clàusules abusives a les seves hipoteques. Així mateix, tramitem i acompanyem el client en els procediments d’execució hipotecària.

Finalment, podem avaluar la seva situació econòmica per a aquells afectats que es troben endeutats, i aconseguir l’exoneració del passiu insatisfet, mitjançant els procediments establerts a la Llei de Segona Oportunitat.

 

Llistat de Serveis:

 • Swaps o Permutes Financeres de tipus d’interès
 • CDA de TRIODES BANK
 • Hipoteques Multidivisa
 • Clàusula ÍNDEX IRPH
 • Clàusules Sòl
 • Despeses d’Hipoteca
 • Plusvàlua Municipal
 • Hipoteca Inversa
 • Hipoteca Tranquil·litat i Creixent
 • Dipòsits Estructurats i Fons d’inversió
 • Accions Banco Popular
 • Bons convertibles en accions
 • Targetes Revolving
 • Interessos usurers de crèdits
 • Llei de Segona Oportunitat
 • Execucions Hipotecàries

 

Poder recuperar els vostres estalvis, interposant demanda judicial per recuperar les quantitats perdudes en algun d’aquests productes financers. És important contactar amb nosaltres per controlar els terminis, i poder reclamar de manera segura. Us informarem de tots els riscos, costos, i viabilitat de cada cas particular. Us informarem amb total franquesa de les vostres possibilitats i riscos del cas particular.